Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Ngọc Thủy

            BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Thủy

Với đề tài: Hoạt động đối ngoại của chính quyền địa phương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 62 31 02 06

Thời gian:          08h30, ngày 10 tháng 03 năm 2018

Địa điểm:           phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

– Báo Thế giới và Việt Nam
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                                                                                                                                                                                            TS. Lê Hải Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC