Thông báo chương trình "Học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ" năm 2022

14:25 10/08/2022

"Học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ" là chương trình học bổng thường niên của Tổng Công ty Đầy tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dành cho sinh viên tiêu biểu của các trường Đại học lớn trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Nam, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mong muốn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phối hợp với Học viện Ngoại giao và một số trường Đại học khác triển khai chương trình "Học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ" dành cho sinh viên năm thứ 4 có kết quả học tập xuất sắc, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

Năm học 2022 - 2023, Học viện gửi tới các em thông tin của chương trình Học bổng SCIC như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 46 (đã hoàn thành năm thứ 3);

2. Tiêu chí:
- Có điểm TBC học tập từ 8.0 trở lên (tính trên thang điểm 10);
- Tích cực tham gia các hoạt động chung của Học viện, cộng đồng và xã hội;
- Có trình độ tiếng Anh tốt.

3. Số lượng và giá trị học bổng
- Số lượng: 05 suất (dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao)
- Giá trị học bổng: 10.000.000đ/suất

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:
i. Đơn xin học bổng theo mẫu: https://bit.ly/3dcudv0;
ii. Bảng điểm học tập 3 năm đầu có xác nhận của Học viện;
iii. Kết quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ bản sao (nếu có).

* Các lưu ý khi đăng ký chương trình học bổng:
- Sinh viên đăng ký tại link: https://forms.office.com/r/azcctzG22Q, sau đó gửi Hồ sơ tại Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (D508).
- Hạn đăng ký và nộp hồ sơ: 17h00 - Thứ Ba, ngày 16 tháng 08 năm 2022.

* Học viện sẽ giới thiệu 10 sinh viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình để SCIC tiếp tục phỏng vấn và xét chọn.

Cùng chuyên mục