Thông báo danh sách sinh viên các lớp Khóa 46

Phòng CTCT&QLSV thông báo danh sách phân lớp của khóa 46.

Chi tiết sinh viên xem tại đây: (DS khoa 46)

Lưu ý:
– Trong trường hợp có nhầm lẫn về ngày sinh, sinh viên nhanh chóng đến phòng CTCT&QLSV 104 nhà A để điều chỉnh.
– Sinh viên khóa 46 bắt đầu đi học chính thức từ thứ Ba, ngày 03/9/2019 theo lịch đã được phòng Đào tạo thông báo. Tham khảo tại đây: https://dav.edu.vn/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-1-nam-2019-2020/
– Đối với môn tiếng Anh, sinh viên được nghỉ tuần từ 03-08/9/2019 và học bình thường từ ngày 09/9/2019.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC