Thông báo lịch học cải thiện điểm

09:30 26/03/2013

    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

        PHÒNG ĐÀO TẠO

                ----------

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 

Macle I:         học tối thứ 2,4,6 từ 18h-20h tại HT601                                    khai giảng 25/03/2013

Macle II:        học tối thứ 3,5,7 từ 18h-20h tại HT601                                    khai giảng 26/03/2013

Logic:            học từ15h30-17h30 thứ 7 và 7h30-11h30 CN tại HT601             khai giảng 30/03/2013

LSVM:           học từ 13h-17h chủ nhật tại HTB                                             khai giảng 31/03/2013

Ghi chú: Các môn cải thiện tiếp theo sẽ được gửi vào email chung của các lớp, đề nghị sv thường xuyên check email để biết lịch học cụ thể.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Cùng chuyên mục