Thông báo lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Luật Quốc tế đợt I-2013

                    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THS ĐỢT I-2013                                          ——————–

                         ————————-                                                                     

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Luật Quốc tế đợt I-2013

 

Ngày thi

Thời gian

Công việc

Địa điểm

24/05/2013

9h00

Phổ biến nội quy, quy chế thi và phát thẻ dự thi

Phòng Khánh tiết, tầng 4, nhà 7 tầng.

25/05/2013

7h30 – 10h30

Thi Triết học

Hội trường 501, 506 và 507 tầng 5 nhà 7 tầng.

13h30 – 15h00

Thi Ngoại ngữ – Viết

Hội trường 501, 502, 506, 507 tầng 5 nhà 7 tầng

15h15

Thi Ngoại ngữ – Nghe

Hội trường 501, 502, 506, 507 tầng 5 nhà 7 tầng

 

26/05/2013

7h30 – 10h30

Thi Chính trị Quốc tế

Hội trường 506, 507 tầng 5 nhà 7 tầng

Thi Công pháp Quốc tế

Hội trường 506, 507 tầng 5 nhà 7 tầng

13h30

Thi Ngoại ngữ-Vấn đáp

Hội trường 501, 506, 507 tầng 5 nhà 7 tầng

 

                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH HĐTS

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                              PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC