Thông báo lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2015

       BỘ NGOẠI GIAO                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   17   tháng   8     năm 2015

 

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt II năm 2015

 

Ngày thi

Thời gian

Công việc

Địa điểm

28/8/2015

Từ   9h00

Phổ biến nội quy, quy chế   thi và phát thẻ dự thi

Phòng Khánh tiết, tầng 4   nhà 7 tầng

29/8/2015

7h30-10h30

Thi Triết học

Hội trường 501, 502, 503   và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

7h30-10h30

Thi Toán kinh tế

13h30-15h00

Thi Ngoại ngữ: Đọc và viết

Từ   15h30

Thi Ngoại ngữ: Nghe hiểu

30/8/2015

7h30-10h30

Thi Chính trị Quốc tế

Hội trường 501, 502, 503   và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

Thi Công pháp Quốc tế

Thi Kinh tế học

Từ   13h30

Thi Ngoại ngữ: Nói

Hội trường 501, 502, 506   và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

           

                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
                                                                                                                       

                                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                                 TS. Đặng Đình Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC