Thông báo Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt II năm 2019

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Thông báo

Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt II năm 2019

GIÁM ĐỐC              

(đã ký)                  

PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC