Thông báo Quyết định trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Học viện Ngoại giao thông báo Quyết định trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2019:

– Quyết định trúng tuyển Cao học QHQT [XEM TẠI ĐÂY]
– Quyết định trúng tuyển Cao học LQT [XEM TẠI ĐÂY]
– Quyết định trúng tuyển Cao học KTQT [XEM TẠI ĐÂY]

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC