Thông báo: Thời gian, địa điểm thi viết Vòng 2, Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

00:00 07/02/2023

1. Thi viết chuyên ngành

- Thời gian thi viết chuyên ngành Vòng 2: 08h00 ngày 14/02/2023 

- Địa điểm thi: Phòng D101, Tầng 01, Nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Nội dung thi: Thi viết Môn chuyên ngành: 180 phút.

- Danh sách ứng viên dự thi vòng 02: (tại đây).

2. Thi phỏng vấn/giảng thử

- Thời gian dự kiến thi Phỏng vấn/giảng thử Vòng 2: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thi: Nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (cụ thể sẽ thông báo sau ).

- Nội dung thi: phỏng vấn/giảng thử trong thời gian 30 phút.

- Danh sách phòng thi (thông báo sau ).

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính).

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./.

                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

                                                                                 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Cùng chuyên mục