Thông báo Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2019 chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

      BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Hà nội, ngày 19  tháng 02  năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2019 chuyên ngành Quan hệ quốc tế,

Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

 Năm 2019, Học viện Ngoại giao tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế.

1.  Đối tượng tuyển sinh:

              Đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

              Đối với chuyên ngành Luật quốc tế:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

              Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

                 Chính quy, 2 năm

3. Môn thi:

          Môn cơ bản:

+ Triết học (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế);

+ Kinh tế học (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

          Môn cơ sở:

+ Chính trị quốc tế (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế);

+ Công pháp quốc tế (đối với chuyên ngành Luật quốc tế);

+ Kinh tế quốc tế (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

          Ngoại ngữ: một trong ba ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung).

4. Kế hoạch tuyển sinh:

                   Thời gian đăng ký dự thi: 19/02/2019 đến 10/05/2019

          Lịch ôn tập: 10/04/2019

          Ngày thi: dự kiến 24, 25, 26/05/2019

5. Lệ phí thi tuyển sinh:

          Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đồng/hồ sơ;

          Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000đồng/thí sinh.

 6. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, P. 302, nhà A, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04. 38344540 (máy lẻ: 2302); hotline: 0898 634 436; website: http://dav.edu.vn./.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC