Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành QHQT, LQT, KTQT đợt I năm 2016

            BỘ NGOẠI GIAO
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
                    ———

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt I năm 2016 chuyên ngành Quan hệ quốc tế,
Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

Năm 2016, Học viện Ngoại giao tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế.

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao, đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+   Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quan hệ quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

– Đối với chuyên ngành Luật quốc tế:

+   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+   Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

– Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế:

+   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao hoặc đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao, đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+   Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

– Hình thức đào tạo: Tập trung

– Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Môn thi:

– Môn cơ bản:

+   Triết học (đối với chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế);

+   Toán Kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế);

– Môn cơ sở:

+   Chính trị quốc tế (đối với chuyên ngành QHQT);

+   Công pháp quốc tế (đối với chuyên ngành LQT);

+   Kinh tế học (đối với chuyên ngành KTQT);

– Ngoại ngữ: một trong ba ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung).

4. Kế hoạch tuyển sinh:

– Thời gian đăng ký dự thi: 15/02/2016 đến 08/05/2016

– Lịch ôn tập: từ 05/04/2016

– Ngày thi: dự kiến 27, 28, 29/05/2016

5. Lệ phí thi tuyển sinh:

– Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đồng/hồ sơ;

– Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000đồng/thí sinh.

6. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học,
P. 302, nhà A, Học viện Ngoại giao,
Số 69, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội,
Điện thoại: 04. 38344540 (máy lẻ: 2302),
Website: http://dav.edu.vn/vi/

                                                                                             Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016
                                                                                                      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC