THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Học viện Ngoại giao

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

tại Học viện Ngoại giao

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, Học viện Ngoại giao có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các ngành với số lượng cụ thể như sau:

Ngành Chính trị học:      01 giáo sư và 02 phó giáo sư

  1. Điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Ngoại giao năm 2019:

– Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Học viện.

– Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Học viện (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

– Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Ngoại giao.

  1. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Ngoại giao gồm:

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

– Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

– Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

– Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

– Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019

– Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04. 38344540 – số máy lẻ 3209.

Nếu quá thời hạn trên mà ứng viên không nộp hồ sơ thì xem như không có nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư đợt này./.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC