THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN BỔ SUNG CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

11:19 15/11/2022

Tiếp theo Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (ngày 01/10/2022– xem tại đây) và Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (ngày 02/11/2022 – xem tại đây), do một số tổ chức/đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trong thời gian trình Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo gia hạn thời gian bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ cho các ứng viên dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Ngoại giao tới ngày 10/01/2023.

                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng  11  năm 2022

                                                                               HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Cùng chuyên mục