Thông báo về việc hoãn tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

      BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Căn cứ thông báo số 107/HVNG-SĐH ngày 08/02/2018 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế đợt 1 năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế đợt 1 năm 2018, Học viện Ngoại giao thông báo:

1. Hoãn tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế đợt 1 năm 2018.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh đã nộp đủ điều kiện sẽ được chuyển sang đợt thi tuyển tháng 8/2018.

Học viện Ngoại giao thông báo để các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi biết. Học viện Ngoại giao trân trọng cảm ơn các thí sinh đã lựa chọn Học viện và thông cảm cho Học viện về việc này.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 38344540; máy lẻ 2302/ 7302

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn

Nơi nhận:
– Website HVNG;                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

– Báo TG&VN;                                                                                     KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Lưu: VT & SĐH                                                                                PHÓ TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                 Hoàng Văn Hanh

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC