Thông báo về việc lùi thời hạn xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế đợt II và Luật quốc tế năm 2021

15:15 23/07/2021

THÔNG BÁO

Về việc lùi thời hạn xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành    Quan hệ quốc tế đợt II và Luật quốc tế năm 2021

Căn cứ thông báo số 325/HVNG-SDH ngay 29/04/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế đợt II năm 2021;

Căn cứ thông báo số 325/HVNG-SDH ngay 29/04/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật quốc tế năm 2021;

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 và tình hình thực tế công tác tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao thông báo:

  1. Tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ hai chuyên ngành nêu trên đến hết tháng 08/2021 và dự kiến tổ chức xét tuyển và tháng 09/2021.
  2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của các ứng viên đã nộp đủ điều kiện sẽ được xét duyệt trong đợt xét tuyển tháng 09/2021.
  3. Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 325/HVNG-SDH ngày 29/04/2021về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế năm 2021 và thông báo số 325/HVNG-SDH ngay 29/04/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật quốc tế năm 2021.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0898.634.436                     Website: http://www.dav.edu.vn./.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thìn

Cùng chuyên mục