THÔNG BÁO: Về việc nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona

          HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

                 BAN ĐÀO TẠO

                     ————–

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo

 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

 

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Đào tạo xin thông Ban Đào tạo xin thông báo:

1.     Sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Học viện Ngoại giao được nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.

2.     Học viện không tiếp nhận sinh viên vào Khu Nội trú trong thời gian chưa tổ chức giảng dạy, học tập.

3.     Trong thời gian nghỉ học, sinh viên, hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người và thường xuyên cập nhật các thông báo của Học viện cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ban Đào tạo xin được thông báo để các đơn vị, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

  

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. Trưởng Ban Đào tạo

Phó Trưởng Ban phụ trách

(đã ký)

Nguyễn Thị Thìn

 

Văn bản gốc/PDF

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC