Tọa đàm hẹp “Hợp tác quốc tế về Nghiên cứu Khoa học biển trong các cơ chế đa phương ở khu vực”

15:12 11/11/2020

Ngày 27/10/2020, Học viện Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm hẹp “Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học biển trong các cơ chế đa phương ở khu vực” với sự tham gia của gần 40 đại biểu đại diện các Bộ, ngành và các chuyên gia thuộc các cơ quan liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển (NCKHB). Nội dung của Tọa đàm tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề bao gồm: (i) Cơ sở pháp lý quốc tế của hợp tác nghiên cứu khoa học biển; (ii) Đánh giá thực tiễn hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học biển trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác; (iii) Những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác nghiên cứu khoa học biển hiện nay; (iv) Đề xuất các sáng kiến, biện pháp nâng cao năng lực, tính tự cường trong hợp tác nghiên cứu khoa học biển của các nước ASEAN và đóng góp vào tiến trình xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa ở khu vực. Trong những năm gần đây, NCKHB đang là lĩnh vực thu hút đuợc sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế bởi các nhu cầu phát triển các nguồn lợi từ biển. Bên cạnh đó, còn có những lo ngại về các tác động tiêu cực của khai thác tài nguyên đối với môi trường biển. Các đại biểu nhấn mạnh đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng phát triển hợp tác và thúc đẩy gắn kết giữa các quốc gia có lợi ích trực tiếp và gián tiếp từ biển, nhằm thích ứng với những điều kiện tự nhiên thay đổi đáng kể trong những năm trở lại đây. Ở khu vực Đông Nam Á hiện nay, lĩnh vực này cũng đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các nước do nhận thức ngày càng cao về các trị giá tiềm năng từ hoạt động NCKHB đối với phát triển bền vững và đảm bảo các quyền lợi trên biển. Tại tọa đàm các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm và đề xuất cho khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác NCKHB trong thời gian tới nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển và môi trường hoà bình ở khu vực./.

Cùng chuyên mục