Tọa đàm Hội nhập quốc tế “Định hướng và nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và văn hóa, xã hội của Việt Nam đến năm 2020”

Đây là cuộc tọa đàm thứ 3 trong chuỗi các cuộc tọa đàm về hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020 đã được tổ chức vào ngày 17/5/2012 tại Học viện Ngoại giao. Cuộc tọa đàm lần này với mục tiêu làm rõ những vấn đề đặt ra như cơ hội và thách thức chủ yếu đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó đề xuất những định hướng hội nhập và các giải pháp.

Tọa đàm thu hút rất nhiều đại biểu đến từ các Bộ, Ban, Ngành

Nội dung chính của cuộc tọa đàm là: 1) Làm rõ những cơ hội, thách thức từ bên trong và bên ngoài đối với hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam từ nay đến năm 2020; 2) Trên cơ sở đánh giá khả năng phát triển của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là xu hướng hội nhập quốc tế, để làm rõ tính khả thi của chiến lược hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam đến năm 2020; 3) Đề xuất hệ quan điểm, mục tiêu, nội dung, phạm vi, nguyên tắc hội nhập quốc tế từ nay đến 2020; 4) Kiến nghị về định hướng hội nhập quốc tế chung và chiến lược hội nhập toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội; 5) Kiến nghị lộ trình hội nhập của từng ngành, từng lĩnh vực và từng cơ chế hội nhập chủ yếu của thế giới và khu vực; 6) Đề xuất một số giải pháp lớn nhằm thực hiện chiến lược hội nhập đã đề ra.

Đại diện Bộ Công an phát biểu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng

Cuộc tọa đàm diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp cũng như những kiến nghị, đề xuất những định hướng và nhiệm vụ của các đại biểu đối với quá trình hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam từ nay đến 2020. Những ý kiến đóng góp cũng như những kiến nghị đó sẽ được tổng hợp và phục vụ cho quá trình soạn thảo Nghị quyết về Hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam từ nay đến năm 2020 của Bộ Chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC