Tọa đàm “Những nét mới trong cục diện thế giới, khu vực, quan hệ giữa các nước lớn đến năm 2030 và tác động tới môi trường an ninh, phát triển của Việt Nam”

09:42 23/07/2022

Sáng ngày 21/7/2022, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Những nét mới trong cục diện thế giới, khu vực, quan hệ giữa các nước lớn đến năm 2030 và tác động tới môi trường an ninh, phát triển của Việt Nam” với sự tham dự của các nhà khoa học và đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đối ngoại như Ban Đối ngoại Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.v.v..

Tọa đàm khoa học trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ công tác kiểm điểm 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, và kết hợp triển khai kế hoạch thực hiện Đề tài cấp Nhà nước KX04.35 “Cục diện thế giới giai đoạn 2025-2045: Dự báo và định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã có những trao đổi sâu sắc, tập trung vào đánh giá tình hình hiện nay và dự báo cục diện thế giới trong thời gian tới; những điều chỉnh chính sách nước lớn, những sáng kiến mới của các nước lớn, những chuyển động mới trong cạnh tranh nước lớn, tập hợp lực lượng trên thế giới hiện nay; những biểu hiện mới của các xu thế lớn trên thế giới; những vấn đề đặt ra đối mới môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam hiện nay và từ nay đến 2045.

Các đại biểu đã nhận định Văn kiện Đại hội XIII đã đưa ra những nhận định và dự báo biện chứng, khách quan về tình hình thế giới và khu vực. Đến nay, nhiều  nhận định cơ bản vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, do tình hình thay đổi nhanh chóng và phức tạp, hiện nay xuất hiện những nét mới, những sắc thái mới. Thực tiễn cho thấy những năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến những biến động và chuyển dịch lớn có tác động căn bản, sâu sắc, lâu dài đến cục diện thế giới, khu vực và môi trường đối ngoại của Việt Nam. Các xu thế lớn, cả khách quan và chủ quan đang có những chuyển động mạnh, làm thay đổi nhanh chóng tương quan sức mạnh kinh tế, quốc phòng và ảnh hưởng giữa các quốc gia, khuyến khích nhiều hình thức tập hợp lực lượng, liên kết mới giữa các quốc gia.

Toàn cảnh buổi Toạ đàm khoa học

Những xu thế, đặc điểm mới này của thế giới đã và đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến môi trường đối ngoại Việt Nam. Bối cảnh mới hiện nay đang mang lại cho Việt Nam những cơ hội rất lớn nhưng cũng đồng thời là những thách thức không hề nhỏ, đặt ra những vấn đề mới cho đối ngoại Việt Nam trong bảo vệ và phát huy lợi ích an ninh và phát triển của đất nước.

          Tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp với những trao đổi thực chất, toàn diện. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực đối ngoại để tổ chức những Tọa đàm khoa học về tình hình thế giới và công tác đối ngoại, đóng góp hiệu quả vào công tác nghiên cứu – dự báo – tham mưu cho Đảng và Nhà nước.

Cùng chuyên mục