Tọa đàm thứ 17 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc.

15:48 06/06/2021

Ngày 27/05/2021, Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) tổ chức tọa đàm trực tuyến China Talk lần thứ 17 với chủ đề: “Các ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 20 và dự báo triển vọng (Priorities and outlook for China’s foreign policy from present to the 20th Party Congress)”. Diễn giả là Richard Mcgregor, Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Nghiên cứu Lowy, Úc.

Các đại biểu tham dự Toạ đàm
Các đại biểu tham dự Toạ đàm

Ngày 27/05/2021, Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) tổ chức tọa đàm trực tuyến China Talk lần thứ 17 với chủ đề: “Các ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 20 và dự báo triển vọng (Priorities and outlook for China’s foreign policy from present to the 20th Party Congress)”. Diễn giả là Richard Mcgregor, Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Nghiên cứu Lowy, Úc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Tại tọa đàm diễn giả đã khái quát cách nhìn của mình về tình hình của Trung Quốc đến Đại hội Đảng lần thứ 20 và dự báo triển vọng.

Tọa đàm thu hút các đại biểu đến từ đại diện các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành liên quan, các học giả nghiên cứu về Trung Quốc. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn, đưa ra nhiều ý kiến về tình hình và triển vọng của Trung Quốc trong thời gian tới./.

Cùng chuyên mục