Trang thông tin về Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nhotkhammani Souphanouvong

Đề tài: “Những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam từ năm 1986-2011”

                                   Chuyên ngành:         Quan hệ Quốc tế

                                               Mã số:         62310206

                                Nghiên cứu sinh:         Nhotkhammani Souphanouvong

                Người hướng dẫn khoa học:          TS. Đỗ Sơn Hải

                                   Cơ sở đào tạo:         Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Luận án góp phần làm rõ những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2011. Lịch sử của Lào và Việt Nam đã chứng minh sự gắn bó trong quan hệ giữa hai nước, sự an nguy và thịnh vượng của hai nước luôn có mối quan hệ qua lại hết sức chặt chẽ. Quan hệ đặc biệt Lào-Việt từ khi hình thành cho đến nay, đặc biệt là từ 1986 đến nay chịu sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng trong số đó nổi trội lên hơn cả và đóng vai trò chủ đạo gồm có nhân tố lịch sử, nhân tố lợi ích quốc gia, và nhân tố quốc tế và khu vực.

Thông qua luận án, tác giả hy vọng sẽ góp phần cung cấp cho các nhà làm chính sách của hai nước Việt Nam và Lào những gợi ý nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ đặc biệt Lào – Việt trong bối cảnh đổi mới của hai nước, trước hết trong lĩnh vực đối ngoại.

Luận án sẽ đóng góp thêm vào kho tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy, trước hết đối với các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Lào về mối quan hệ Lào – Việt. Trên cơ sở đó, tác giả muốn đóng góp thêm những kiến thức nhằm phục nâng cao hiểu biết cho nhân dân Lào về mối quan hệ song phương này, từ đó góp phần củng cố nhận thức trong xã hội Lào về tính cần thiết phải tiếp tục duy trì và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Tác giả cũng mong muốn, luận án có thể đóng góp thêm những cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới mối quan hệ Lào – Việt trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The dominant factors in Laos-Vietnam special relationship from 1986 to 2011”

                                                Major:          International Relations

                                   Ref. Code No.:          62310206

                                Ph.D. Candidate:          Nhotkhammani Souphanouvong

                                         1st Advisor:          PhD Do Son Hai

                          Academic Institution:          Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

This dissertation clarifies the factors that dominant Laos-Vietnam special relationship in the period from 1986 to 2011. The history of Laos and Vietnam has proved the close relations between the two countries. Laos-Vietnam special relationship since establishment, especially from 1986 up to now, has been dominated by different factors, among them the two countries history, national interests, and international and the regional factor play a key role.

This dissertation suggests Laos and Vietnam policy-makers ways to promote the special relationship in the context of innovation of the two countries, primarily in the field of foreign affairs.

This dissertation contributes to research and teaching on Laos and the Laos – Vietnam relationship in universities and institutes. To a certain extent, these findings could provide the theorical basis for the renovation of Laos-Vietnam relationship as the two countries have been strengthening their international and regional integration.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC