Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) là đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

– Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Trung tâm: TS. Phạm Lan Dung
tầng 3 Nhà G – Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 – ext.1301

– Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Trịnh Thị Thu Huyền
P.408, tầng 4 Nhà B – Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 – ext.3408

2. Các phòng trực thuộc:

2.1 Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại:
(Đ/c: P.410 tầng 4 Nhà B – Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 – ext.3410/3413/3406)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

– ThS. Lê Quang Hưng,
– Nguyễn Thanh Huyền,
 Bạch Thị Hà,
 Tô Thị Thế Tâm,
 Trương Thanh Hằng,
 Nguyễn Quỳnh Ngân,
 Nguyễn Thùy Anh,
 Lê Linh;
– Đặng Thu Thảo;

2.2 Phòng Bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng biên, phiên dịch:
(Đ/c: P.412 tầng 4 Nhà B – Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 – ext.3412)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng biên, phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

 ThS. Nguyễn Hải Yến, 
 Nguyễn Thanh Xuân,
 Nguyễn Thị Hồng Doan, biệt phái tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Singapore (VSCC).

2.3 Phòng Tổng hợp:
(Đ/c: P.411 tầng 4 Nhà B – Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 – ext.3411)

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức và thực hiện các công tác chuyên trách về hậu cần, hành chính, điều phối chung hoạt động của các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm.

– ThS. Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng phòng
– Lê Kim Ngọc,
– Trần Bích Thùy,
– Đoàn Thị Huệ,
– Tăng Phúc Minh,
– Đào Thị Thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC