Tuyển sinh bổ sung Khóa 8 Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế , Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

08:13 12/01/2016

       BỘ NGOẠI GIAO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               ———                                                                —————

                                                              Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
Tuyển sinh bổ sung Khóa 8
Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Chương trình Liên kết Đào tạo 

giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand
————————

1.Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Liên kết đào tạo

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở ĐH Victoria Wellington, New Zealand. Bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế do ĐH Victoria Wellington cấp, được công nhận toàn cầu.

2. Chương trình đào tạo:

- Giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao: 180 tín chỉ - 10 môn học (9 môn giảng dạy bằng tiếng Anh, 1 môn giảng dạy bằng tiếng Việt)

- Giai đoạn học ở ĐH Victoria Wellington: 180 tín chỉ, lựa chọn môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington

(http://www.victoria.ac.nz/hppi/about/overview-of-the-school/psir-overview)

3. Điều kiện tuyển sinh:

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm được nhận vào một trường đại học bất kỳ;

+ Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa. Xét duyệt theo hồ sơ.

4. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trải qua 10 môn học bắt buộc theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao. Đỗ ít nhất 7/10 môn.

- Xét duyệt visa sinh viên do Văn phòng Xuất nhập cảnh New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

5. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình Liên kết Đào tạo;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 26/01/2016;

- Địa điểm: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Công bố kết quả: 10/02/2016

- Khai giảng (dự kiến): 15/02/2016

6. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: ~161.000.000 VNĐ

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại ĐH Victoria Wellington, New Zealand: 38.115 NZD tương đương ~ 560.000.000 VNĐ

- Hình thức đóng học phí: Theo năm học.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: (04) 3834 4540, Máy lẻ: 2205;

- Hot-line: 0904094689; 0912603333

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Thông tin về chương trình:
https://drive.google.com/file/d/0B6Pp2IF1yhQuVGZLczRVcHNlSlU/view?usp=sharing

- Website: 
http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html 

                                                                                                                                        CHỦ TỊCH HĐTS    
                                                                                                                 GIÁM ĐỐC        

 

                                                                                                          TS. Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục