• Khoa lý luận chính trị
< >

Giới thiệu Khoa Lý luận Chính trị

14:00 22/01/2019

  1. Thông tin của khoa Lý luận Chính trị

Địa chỉ: P.113 - 114 NHÀ B

Số điện thoại: ext : 3114

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Mác Lênin - Tư tưởng HCM là một trong những bộ môn ra đời từ rất sớm, được giảng dạy ngay từ khi bắt đầu lớp học cán bộ ngoại giao đầu tiên. Năm 2007, Bộ môn được nâng lên thành một khoa độc lập, có tên là Khoa Mác Lênin - Tư tưởng HCM. Từ 2008 đến nay, Khoa được đổi tên lại thành Khoa Lý luận Chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ở tất cả các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước. Cô Bạch Thanh Bình làm Trưởng khoa, cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung làm phó Khoa; Từ đầu năm 2017 đến nay, Khoa do cô Bạch Thanh Bình làm trưởng khoa và phụ trách khoa.

  1. Chương trình đào tạo: Khoa phụ trách 10 môn:

- Triết học

- Kinh tế Chính trị Mác - Lê nin

- Chủ nghĩa XH Khoa học ML

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Lịch sử Đảng CS VN

- Xã hội học

- Tâm lý học

- Lịch sử văn minh thế giới

- Logic học

- Chính trị học

Khoa LLCT dạy cho SV hệ ĐH và Cao học

  1. Cơ hội nghề nghiệp
  2. Đội ngũ các bộ giảng viên