NCS Nguyễn Thị Thu Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 25/05/2023

NCS Nguyễn Thị Thu Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 24/05/2023, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Vai trò của Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Kim Cương và TS. Đỗ Thị Thanh Bình.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà cùng người hướng dẫn

(Ảnh 1)

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về vai trò của Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về vai trò quốc gia trong thể chế quốc tế dưới cơ sở lý luận dựa trên cách tiếp cận của các học thuyết quan hệ quốc tế và cơ sở thực tiễn dựa trên các cấp độ phân tích. Qua cách tiếp cận dựa trên mối quan hệ giữa quyền lực, vai trò và lãnh đạo, tác giả đã làm rõ khung phân tích về vai trò của Đức trong EU trong thời gian nghiên cứu.

Luận án đã khảo sát sáu trường hợp điển hình cho nghiên cứu vai trò của Đức trong EU hai thập niên đầu thế kỷ XXI qua việc phân tích hai khía cạnh chính là xây dựng thể chế (Hiệp ước Nice, Hiệp ước Lisbon, Chính sách Đối ngoại và An ninh chung) và giải quyết khủng hoảng (Nợ công, Nhập cư, Brexit).

Luận án đã nhận xét, đánh giá và dự báo triển vọng với vai trò của Đức ở EU trong thập niên tới trên cơ sở phân tích những tác động tích cực và tiêu cực từ vai trò của Đức đối với sự phát triển của khu vực, đồng thời đưa ra các nhân tố thuận lợi và thách thức với vai trò của Đức ở thể chế khu vực trong tương lai. Đồng thời luận án đưa ra một số khuyến nghị mang tính gợi mở cho quan hệ Việt Nam-Đức, Việt Nam-EU và phát huy vai trò của Việt Nam ở ASEAN.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến lý luận quan hệ quốc tế và nghiên cứu khu vực học như: vai trò của chủ thể quốc gia trong thể chế khu vực/quốc tế, chính sách đối ngoại CHLB Đức, nghiên cứu châu Âu ... Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương với Đức, EU và nâng cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN trong thời gian tới.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà cùng các thành viên trong Hội đồng

(Ảnh 2)

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Thị Thu Hà xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục