Tọa đàm liên ngành về “Chính sách đối ngoại Mỹ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Chính quyền Biden”

16:07 20/05/2021

Ngày 18/5/2021, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm liên ngành về “Chính sách đối ngoại Mỹ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Chính quyền Biden” nhằm đánh giá bước đầu xu hướng chính sách đối ngoại chính quyền mới của Mỹ

Tọa đàm gồm 2 phiên, có sự tham gia của đại diện từ các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng các cố vấn của Học viện và các chuyên gia kinh tế trong nước.

Tọa đàm tập trung đánh giá những ưu tiên đối ngoại, chính sách kinh tế – thương mại, bộ máy nhân sự của chính quyền Biden. Các đại biểu cho rằng Chính quyền Biden đạt một số thành tựu nội bộ đáng chú ý. Với khẩu hiệu “nước Mỹ đã trở lại”, nhưng Mỹ coi đối nội là mục tiêu phục vụ cao nhất và kế thừa nhiều nội dung từ người tiền nhiệm. Các ý kiến đều đánh giá khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên cao của Chính quyền mới và vị thế chiến lược của Việt Nam sẽ được nâng lên.

Cùng chuyên mục