• Khoa kinh tế quốc tế
<>

Giới thiệu bài viết: “Những thành tựu của Ngoại giao Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Nhà nước số 312 (1/2022)

16:24 04/02/2022

Khoa Kinh tế quốc tế xin trân trọng giới thiệu bài viết mới với tựa đề: “Những thành tựu của Ngoại giao Việt Nam”, được đăng trên Tạp chí Quản lý Nhà nước, tạp chí uy tín thuộc Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, số 312 (1/2022) của PGS. TS Đặng Hoàng Linh - Trưởng khoa Kinh tế quốc tế.

Bài viết đề cập đến những thành tựu của ngành Ngoại giao Việt Nam. Năm 2021 là năm thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách, như: biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vấn nạn nghèo đói, xung đột vũ trang ở nhiều quốc gia... Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo và linh hoạt, ngành ngoại giao Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động trên tất cả các trụ cột như ngoại giao chính trị; ngoại giao kinh tế; ngoại giao văn hóa…nhằm phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, từ đó, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

🔎 Bạn đọc quan tâm xin mời tìm đọc Tạp chí Quản lý nhà nước số 312 (1/2022) tại đây.

Cùng chuyên mục