• Khoa kinh tế quốc tế
<>

Học viện Ngoại giao đã tổ chức buổi thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kinh doanh quốc tế.

00:00 05/03/2021

Sáng ngày 03/3/2021, Học viện Ngoại giao đã tổ chức buổi thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kinh doanh quốc tế.

Hội đồng thẩm định gồm có: PGS.TS.Từ Thuý Anh (Trưởng khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương) - Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên PGS.TS. Hồ Đình Bảo (Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân), TS. Đoàn Ngọc Thắng (Giảng viên, Học viện Ngân hàng), TS.Nguyễn Bích Ngọc (Giảng viên, Đại học Kinh tế Quốc dân), TS. Ngô Duy Ngọ (Nguyên Phó giám đốc Học viện Ngoại giao), TS. Phạm Lan Dung (Q.Giám đốc, Học viện Ngoại giao); ThS. Nguyễn Việt Anh (Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Ngoại giao).

Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh doanh quốc tế.

Phát biểu mở đầu buổi thẩm định, PGS.TS Nguyễn Văn Lịch – đại diện khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao báo cáo tóm tắt nội dung quả trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế. Với sự hỗ trợ của đông đảo đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm lâu năm cùng các chuyên gia đầu ngành, Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế đã được xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp giá trị. Tiếp theo, TS. Lâm Thanh Hà cũng đã báo cáo về nội dung chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh doanh quốc tế. Nội dung chương trình đào tạo này cập nhật những lý luận và thực tiễn cấp thiết của ngành.

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự cấp thiết của đào tạo bậc Đại học ngành Kinh doanh quốc tế; sự công phu, khoa học trong thiết kế chương trình đào tạo; thời gian đào tạo, đối tượng học đưa ra là phù hợp; các hình thức đánh giá chất lượng trong chương trình được đảm bảo. Các học phần/môn học đều xác định rõ mục tiêu, qui định chi tiết nội dung, vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, thống nhất phương pháp đánh giá và có đầy đủ tài liệu tham khảo.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, nội dung của chương trình đào tạo được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu nhân lực về Kinh doanh quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới của đất nước.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng bày tỏ mong muốn khoa Kinh tế Quốc tế - Học viện Ngoại giao nâng cao chất lượng và số lượng giảng viên có năng lực, có trình độ để đáp ứng tốt những yêu cầu đào tạo của ngành Kinh doanh quốc tế. Với thực tiễn nhiều năm đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng, TS. Nguyễn Bích Ngọc và TS. Đoàn Ngọc Thắng cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm để có những chỉnh sửa khoa học, hợp lý hơn cho chương trình.

TS. Phạm Lan Dung, Q.Giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ về quá trình tự chủ của Học viện và những kỳ vọng vào ngành đào tạo mới.
PGS.TS Hồ Đình Bảo, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân với những góp ý chi tiết về chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế
TS. Nguyễn Bích Ngọc chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các học phần của ngành Kinh doanh Quốc tế
PGS.TS Từ Thuý Anh, Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương - Chủ tịch Hội đồng tóm tắt những góp ý của các thành viên và đưa ra một vài gợi ý chỉnh sửa.

Kết thúc chương trình, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua chương trình và đề nghị chỉnh sửa hoàn thiện theo sự góp ý của Hội đồng, khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao cần sớm hoàn chỉnh đề án và tiến hành các bước tiếp theo quy trình để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt mở ngành ngành Kinh doanh quốc tế trình độ Đại học.

Bài và ảnh: Ban Truyền thông Khoa Kinh tế Quốc tế

Cùng chuyên mục