Tin tức nổi bật

Học viện Ngoại giao ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Ấn Độ (ICWA)

Học viện Ngoại giao ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Ấn Độ (ICWA)

Chiều ngày 8/6/2023, Học viện Ngoại giao và Hội đồng Các vấn đề quốc tế Ấn Độ (ICWA) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về triển khai các hoạt động hợp tác, nghiên cứu và xuất bản chung. Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Sáng kiến ký kết Bản ghi nhớ được 2 bên khởi động từ tháng 12 năm 2022 sau tọa đàm giữa đoàn Học viện Ngoại giao và ICWA tại New Delhi. Trong nửa đầu năm 2023, hai bên đã tích cực trao đổi về định hướng các nội dung hợp tác trong thời gian tới.