Các Trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao

11:28 20/12/2019

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 1218;  024.62763143

Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: TS. Vũ Lê Thái Hoàng

Email: vuhoang@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: Ths. Trần Thanh Hải

Email: hai.tranthanh@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: NCS. Trần Chí Trung

Email: tranchitrung@dav.edu.vn

1. Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Phát triển

Trung tâm An ninh và Phát triển có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và dự báo chiến lược về các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển như xu hướng phát triển của an ninh thế giới và khu vực, bao gồm an ninh nguồn nước, an ninh mạng; các vấn đề toàn cầu và khu vực có ảnh hưởng đến phát triển như các vấn đề Mê Công, xu thế toàn cầu hóa, liên kết kinh tế, tác động của đại dịch Covid-19; các chiến lược, chính sách an ninh, phát triển của các nước, nhất là các đối tác quan trọng của Việt Nam; là đầu mối ngoại giao kênh 2 trong các cơ chế khu vực Mạng lưới các cơ quan tham mưu Đông Á (NEAT), Mạng lưới các cơ quan tham mưu ASEAN – Trung Quốc (NACT) và các cơ chế khác.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Phó Viện trưởng: Ths. Trần Thanh Hải

Email: hai.tranthanh@dav.edu.vn

2. Trung tâm Nghiên cứu Khu vực và Chính sách đối ngoại

Trung tâm Nghiên cứu Khu vực và Chính sách đối ngoại có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và dự báo chiến lược về tình hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nội trị và chính sách đối ngoại của các nước Đông Nam Á và các quốc gia tầm trung và quan hệ của Việt Nam với các nước này. Trung tâm đảm nhiệm vai trò đầu mối các hoạt động kênh 2 trong khuôn khổ CSCAP, ASEAN-ISIS, ARF EEP, tổ chức đối thoại thường niên với một số cơ quan nghiên cứu của khu vực gồm Úc, New Zealand, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Email: nbichngoc@dav.edu.vn

3. Trung tâm Nghiên cứu nước lớn

Trung tâm Nghiên cứu nước lớn có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và dự báo chiến lược về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, luật pháp, văn hóa và chính sách đối ngoại của các nước lớn, các nhân tố tác động và dự báo chiều hướng phát triển của các nước lớn, các mô thức và cơ cấu hợp tác giữa các nước lớn, tình hình điều chỉnh chiến lược và chính sách đối ngoại của các nước lớn, tập trung vào nghiên cứu Mỹ, Trung Quốc và quan hệ của Việt Nam với các cường quốc này.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Phó Viện trưởng: NCS. Trần Chí Trung

Email: tranchitrung@dav.edu.vn

4. Trung tâm Nghiên cứu Mê Công

Trung tâm Nghiên cứu Mê Công có chức năng là đầu mối điều phối các hoạt động nghiên cứu, hoạt động kênh 2 của cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công (LMC) tại Việt Nam, đầu mối phối hợp với các cơ quan ở Việt nam để tham gia Trung tâm nghiên cứu toàn cầu về Mê Công (GCMS), hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về các khía cạnh hợp tác Lan Thương – Mê Công.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: TS. Vũ Lê Thái Hoàng

Email: vuhoang@dav.edu.vn

5. Trung tâm Nghiên cứu ASEAN

Trung tâm Nghiên cứu ASEAN có chức năng tổ chức nghiên cứu và tham mưu chính sách cho hoạt động của Việt nam tại các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN; phối hợp với các đơn vị liên quan về hợp tác ASEAN; là đầu mối điều phối các hoạt động nghiên cứu và trao đổi kênh 2 của Việt Nam tại các mạng lưới các trung tâm nghiên cứu ASEAN.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: TS. Vũ Lê Thái Hoàng

Email: vuhoang@dav.edu.vn

6. Trung tâm Nghiên cứu APEC

Trung tâm Nghiên cứu APEC có chức năng tổ chức nghiên cứu và tham mưu chính sách cho hoạt động của Việt nam tại các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ APEC; phối hợp với các đơn vị liên quan về hợp tác APEC; là đầu mối điều phối các hoạt động nghiên cứu và trao đổi kênh 2 của Việt Nam tại các mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà D, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: Ths. Trần Thanh Hải

Email: hai.tranthanh@dav.edu.vn