Đảng ủy - Đoàn thể

14:00 24/02/2019

 1. Ban chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ (2020-2025) gồm:
 1. Đ/c Phạm Lan Dung - Bí thư (Ban Thường vụ)
 2. Đ/c Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư (Ban Thường vụ)
 3. Đ/c Đỗ Đức Thành - Đảng ủy viên (Ban Thường vụ)
 4. Đ/c Nguyễn Thị Thìn - Đảng ủy viên
 5. Đ/c Lê Đình Tĩnh - Đảng ủy viên
 6. Đ/c Đặng Cẩm Tú - Đảng ủy viên
 7. Đ/c Nguyễn Cát Ngọc - Đảng ủy viên
 8. Đ/c Nguyễn Tuấn Việt - Đảng ủy viên
 9. Đ/c Đặng Hoàng Linh - Đảng ủy viên

Các chi bộ:

 1. Chi bộ Văn phòng
 2. Chi bộ Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao
 3. Chi bộ Viện Biển Đông
 4. Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Quản lý Khoa học
 5. Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngoại giao
 6. Chi bộ Các khoa Ngoại ngữ
 7. Chi bộ Các khoa chuyên ngành
 8. Chi bộ Đào tạo và Quản lý sinh viên

Văn phòng Đảng ủy:

Phòng 203, tầng 2, nhà B, Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 3203

Chuyên viên đảng vụ:

Đ/c. Hoàng Vũ Hạnh

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 3203

Email: anhhv@dav.edu.vn

2. Công đoàn Học viện:

Phó Chủ tịch Công đoàn Phụ trách:

Đ/c: Đặng Hoàng Linh

Phó Chủ tịch Công đoàn:

Đ/c: Nguyễn Đồng Anh

Đ/c: Trần Ngọc Ninh

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 3114

3. Đoàn Thanh niên:

Văn phòng Đoàn Thanh niên:

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 (P102) nhà A, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2104

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Đ/c: Nguyễn Đồng Anh

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 3103

Email: donganh@dav.edu.vn

Cùng chuyên mục