• Khoa tiếng anh
< >

KHOA TIẾNG ANH BẢO VỆ THÀNH CÔNG GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2023-2024

18:53 22/09/2023

Sáng ngày 20 tháng 9, Khoa tiếng Anh đã bảo vệ thành công vòng nghiệm thu chính thức hai giáo trình Đọc Tiếng Anh chuyên ngành Ngoại giao 3 và Nghe Tiếng Anh chuyên ngành Ngoại giao 1 với mức điểm cao từ Hội đồng.

Hiện nay, Khoa tiếng Anh đang hướng tới việc soạn riêng các bộ giáo trình tiếng Anh dành cho từng chuyên ngành tại Học viện Ngoại giao. Việc bảo vệ thành công hai giáo trình trên hi vọng sẽ là điểm khởi đầu tốt đẹp cho định hướng giáo trình tiếng Anh các chuyên ngành.

Xin chúc mừng Khoa tiếng Anh và hai nhóm tác giả.

Nguyễn Đỗ Ngân Giang

Cùng chuyên mục