Sách Quan hệ quốc tế (Tiếng Việt) tháng 12/2017

11:00 06/12/2017

1. Tương lai của quyền lực / Joseph S. Nye, Hien Translated. H. Thông tin và Truyền thông, Công ty Sách Bạch Việt, 2016 - trang 492. , 21 cm

Cuốn sách này tóm tắt những gì các trò chơi quyền lực của thế kỷ 21 sẽ được và nếu chính phủ rõ ràng lời khuyên của tác giả, Hoa Kỳ sẽ có thể ở phía trước. Cho dù đó là xu hướng chính trị đang nổi lên ở Trung Đông hay quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cuốn sách này cung cấp nhiều phân tích sâu sắc.

Văn phòng: QHQT-V.02821 đến 02825

2. Trật tự thế giới / Henry Kissinger, Phạm Thái Sơn, Võ Minh Tuấn - H .: Thế giới, 2016. - 471 p. , 24 cm

“Westphalia Hòa Bình Hiệp định” cuốn sách nhỏ phân tích các quan hệ quốc tế, chủ yếu đóng vai trò đặc biệt trong thế giới địa chính trị và quyền hạn trong khu vực trong Zhengzhixingshi, vị trí địa lý và làm thế nào để ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của mỗi nước? Các tác giả của chương trước (Chương 9) thảo luận về vấn đề toàn cầu hóa trong kỷ nguyên công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các ý kiến ​​công chúng và các quyết định chính trị hiện tại.

Văn phòng: QHQT-V.02811 đến 02814

3. Quang cảnh thế giới / Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bãng. - H: Chính trị Quốc gia, năm 2017. - 339 trang , 24 cm

cuốn sách này xem xét chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự và an ninh các tính năng của thế giới; phát triển hòa bình, hợp tác và đấu tranh, xu hướng toàn cầu hóa, trật tự mới ……; thách thức thập kỷ tới; đánh giá hiện đại Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thế giới đối với Việt Nam.

Văn phòng: QHQT-V.02816

 

4. Lộ trình chính trị vĩ đại / Lu Minquan (cb), Lu Minwen. H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 - 2,1 triệu ; 24 cm

Cuốn sách này cung cấp các phương pháp nghiên cứu, lịch sử khái niệm khái niệm, khái niệm, cấu trúc và đặc điểm của quyền lực chính trị, quyền lực chính trị và người nắm giữ vị thế và vai trò của họ trong hệ thống quyền lực chính trị.

Tọa độ: QHQT-V.02879 đến 2883