Thông báo Chương trình Học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch năm học 2022 - 2023

15:26 20/06/2023

Với mục đích tạo động lực và khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy những tố chất quý báu từ thế hệ cha anh đi trước, chương trình “Học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch” đã được thành lập vào năm 2021 - nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Chương trình hướng tới đối tượng là những sinh viên xuất sắc, có nhiều thành tích nổi bật của Học viện Ngoại giao.

Chương trình nhằm khuyến khích tài năng trẻ học tập, nghiên cứu phục vụ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước trong thời kỳ chiến lược mới với sứ mệnh phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, đóng góp tích cực cho xã hội. 

Trong năm học 2022 – 2023, Học viện Ngoại giao thông tin đến sinh viên về chương trình “Học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch” như sau:

* Thông tin chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

* Cách thức, quy trình đăng ký:

Bước 1: Hoàn thiện Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu: https://bit.ly/44XtTqr)
Bước 2: Scan các minh chứng cho những thành tích đã đạt được, sau đó tổng hợp vào 01 folder Drive.
Đối với vòng đơn, các ứng viên chỉ cần nộp bản scan (tổng hợp vào 01 folder Drive). Sau khi được duyệt vào vòng tiếp theo, ứng viên cần phải nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng để đối chiếu.
Bước 3: Điền Phiếu thông tin trực tuyến (Microsoft Forms) và nộp Đơn đăng ký học bổng cùng các minh chứng qua đường link sau:  https://forms.office.com/r/ij9GXdCjDV

* Hạn đăng ký: 23h59 Thứ Hai, ngày 26/06/2023 (Đã gia hạn).

Mọi thắc mắc liên hệ qua email: nguyenmaingoc@dav.edu.vn (Ms. Mai Ngọc – Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên).

Mai Ngọc

Cùng chuyên mục