Thông báo: Chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ

09:27 16/09/2021

Nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, đặc biệt trước bối cảnh dịch Covid-19 đang khiến thu nhập của nhiều gia đình bị ảnh hưởng, Học viện Ngoại giao đã ban hành Quy định về chương trình Học bổng Thắp sáng Ước

 

 

 

 Học bổng Thắp sáng Ước mơ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập sử dụng kinh phí đóng góp ngoài Học viện kèm theo Quyết định số 614/QĐ-HVNG do Q. Giám đốc Học viện Ngoại giao đã ký ngày 09 tháng 9 năm 2021. (Sau đây gọi tắt là chương trình học bổng Thắp sáng Ước mơ).

            Chương trình học bổng Thắp sáng Ước mơ được xây dựng từ nguồn đóng góp của các cựu sinh viên Học viện, cán bộ, giảng viên Học viện, cán bộ và các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước dành cho sinh viên trong Học viện gặp vấn đề về tài chính. Thông qua chương trình này, Học viện và các nhà hảo tâm mong muốn gửi tới các em sinh viên những sự động viên về vật chất và tinh thần để các em giảm bớt một phần gánh nặng kinh tế, duy trì việc học tập hiệu quả để đạt được ước mơ cá nhân trong tương lai.

            Năm học 2021-2022, Học viện thông báo chương trình học bổng Thắp sáng Ước mơ như sau:

1. Đối tượng của chương trình

Sinh viên đang theo học tại Học viện Ngoại giao thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau được nộp đơn xin cấp Học bổng Thắp sáng Ước mơ:

 • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
 • Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương tật;
 • Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ;
 • Sinh viên có cha hoặc mẹ là thương, bệnh binh;
 • Sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động;
 • Sinh viên là con trong gia đình chính sách khác thuộc diện được miễn giảm học phí do pháp luật quy định;
 • Các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, hỏa hoạn hoặc các biến cố bất thường khác;
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện gia đình chính sách được xác nhận của chính quyền địa phương. Với trường hợp này, sinh viên cần trình bày cụ thể hoàn cảnh trong đơn;

 

2. Các mức và số lượng học bổng

Học bổng Thắp sáng Ước mơ có mức từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến 10.000.000đ (Mười triệu đồng)/sinh viên dành cho năm học 2021-2022.

Căn cứ vào tình hình kinh phí thực tế của chương trình học bổng và số lượng sinh viên xin cấp Học bổng Thắp sáng Ước mơ, Hội đồng xét học bổng sẽ đề xuất số lượng và mức học bổng cụ thể theo từng trường hợp.

3. Điều kiện xét học bổng

Các hồ sơ đăng ký xét học bổng hợp lệ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Các trường hợp được nêu tại mục 1. Đối tượng của chương trình
 • Sinh viên không trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
 • Sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có kết quả TBC học tập từ 6.0 trở lên tại học kỳ đăng ký xét học bổng (Tính theo thang điểm 10) và thể hiện sự nỗ lực vươn lên trong học tập;
 • Sinh viên có kết quả Rèn luyện từ Khá trở lên;

 

4. Hồ sơ học bổng

Việc xét, cấp Học bổng Thắp sáng Ước mơ sẽ được tiến hành dựa trên việc xem xét hồ sơ xin học bổng của sinh viên, bao gồm:

 • Bảng điểm (bản sao);
 • Đơn xin học bổng theo mẫu (phụ lục 1);
 • Các minh chứng cho hoàn cảnh khó khăn: giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, tình trạng sức khỏe của bố mẹ hoặc bản thân, các giấy tờ minh chứng khác.
 • Các minh chứng về thành tích học tập, đóng góp cho cộng đồng khác.

 

Thời hạn

Sinh viên điền phiếu đăng ký trực tuyến  tại:  https://forms.office.com/r/tn05hMKEFC và  gửi hồ sơ (bản mềm) về phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) qua email: student.info@dav.edu.vn từ ngày 15/9 đến hết ngày 05/10/2021.

Những sinh viên được nhận học bổng sẽ bổ sung hồ sơ bản cứng theo hướng dẫn.

Trân trọng ./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phó Trưởng phòng CTCT&QLSV

Nguyễn Tuấn Hiệp

Phòng CTCT&QLSV

Cùng chuyên mục