Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện/không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2024

17:00 20/05/2024

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo:

(i) Danh sách ứng viên đủ/không đủ điều kiện dự tuyển;

- Hình thức Tiếp nhận: DS Đủ điều kiện; DS Không đủ điều kiện.

- Hình thức Xét tuyển: DS Đủ điều kiện; DS Không đủ điều kiện.

(ii) Lịch hướng dẫn nội dung thi, phát thẻ dự thi (tại đây); 

(iii) Tài liệu hướng dẫn nội dung thi được gửi đến email (đã đăng ký của ứng viên);

(iv) Lịch thi (dự kiến):

- Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn/giảng thử) ứng viên Tiếp nhận: 29/5/2024;

- Kiểm tra sát hạch (phỏng vấn/giảng thử) ứng viên Xét tuyển bài báo quốc tế ISI, Scopus: 29/5/2024;

- Tổ chức thi viết cho các ứng viên Xét tuyển không có bài báo quốc tế ISI, Scopus: Chiều ngày 31/5/2024;

- Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn/giảng thử) ứng viên Xét tuyển không có bài báo quốc tế ISI, Scopus: 03-04/6/2024.

Thời gian, địa điểm thi cụ thể từng nội dung sẽ được thông báo trên mục Tin tức => Tuyển dụng 2024, trang thông tin điện tử của Học viện Ngoại giao (tại đây) trong ngày 25/5/2024.

Liên hệ:

  • Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao
  • Địa chỉ: Phòng 303, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính).
  • Email: ptccb.hvng@gmail.com.

                                                                      Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2024

                                                                              HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Cùng chuyên mục