THÔNG BÁO Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư tại hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NĂM 2019

Căn cứ công văn số 73/HĐCDGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, và các văn bản hiện hành quy định tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, ngày 10/08/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS).

Hội đồng đã nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên, trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Hội đồng đã nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên cũng như đánh giá trình độ thành thạo ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên.

Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao thông báo kết quả như sau:

  1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

– Số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là: 01 người.

– Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 01 người.

Kết quả như sau:

STTHọ và tên ứng viênChức danh đăng ký GS/PGSNgành, chuyên ngànhNơi công tácKết quả bầu
1Nguyễn Vũ TùngGSChính trị học, Quan hệ quốc tếHọc viện Ngoại giaoĐạt
  1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

– Số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là: 03 người

– Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 03 người.

+ Kết quả như sau:

STTHọ và tên ứng viên Chức danh đăng ký GS/PGSNgành, chuyên ngành Nơi làm việcKết quả bầu
1Trần Việt TháiPGSChính trị học, Quan hệ quốc tếHọc viện Ngoại giaoĐạt
2Đặng Cẩm TúPGSChính trị học, Quan hệ quốc tếHọc viện Ngoại giaoĐạt
3Hà Anh TuấnPGSChính trị học, Quan hệ quốc tếHọc viện Ngoại giaoĐạt

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao xin thông báo đến các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương và Thư ký Hội đồng – PGS.TS. Đặng Hoàng Linh.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC