Thông báo lịch thi Cao học đợt 1 năm 2019

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Học viện Ngoại giao xin báo cáo kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ đợt I năm 2019:

Ngày thi Thời gian Công việc Địa điểm
14/06/2019 Từ 9h00 Phổ biến nội quy, quy chế thi và phát thẻ dự thi Phòng Khánh tiết, tầng 4 nhà 7 tầng
15/06/2019 7h30-10h30 Thi Triết học Hội trường 501, 502, 503 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng
7h30-10h30 Thi Kinh tế học
13h30-15h00 Thi Ngoại ngữ: Đọc và viết
Từ 15h30 Thi Ngoại ngữ: Nghe hiểu

16/06/2019

7h30-10h30 Thi Chính trị Quốc tế Hội trường 501, 502, 503 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng
Thi Công pháp Quốc tế
Thi Kinh tế Quốc tế

Từ 13h30

Thi Ngoại ngữ: Nói Hội trường 501, 502, 506 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC