Thông báo tuyển sinh Khóa 1 Chương trình Cử nhân ngành Truyền thôngliên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc

15:03 14/04/2023

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 1

Chương trình Cử nhân ngành Truyền thông

liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc

  1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam;

+ Có chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển (Đạt IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc TOEFL iBT 46 trở lên) hoặc các chứng chỉ tương đương khác.

  1. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm chia 02 giai đoạn.

- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (1,5 năm): Sinh viên học khung chương trình gồm 13 học phần tương ứng với 36 tín chỉ.

- Giai đoạn 2 tại Đại học Monash, Úc (1,5 năm): Sinh viên hoàn thành 12 học phần còn lại tương ứng với 36 tín chỉ.

  1. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.
  2. Đội ngũ giảng viên:

Giai đoạn 1: Giảng viên của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Giai đoạn 2: Giảng viên của Khoa Truyền thông, Đại học Monash.

  1. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc.
  2. Văn bằng: Do Đại học Monash cấp bằng, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian ở Đại học Monash.
  3. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn tại Việt Nam: 210.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp tại Đại học Monash: khoảng 876.000.000 VNĐ/1,5 năm (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Monash thông báo vào thời điểm nhập học).

  1. Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên phải trải qua toàn bộ 12 môn học tại HVNG và đạt GPA 2.7 trở lên.

- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên (các điểm thành phần 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương.

Học viện Ngoại giao sẽ hỗ trợ các thủ tục xin visa và tư vấn cần thiết.

  1. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 2: Từ ngày 20/8/2023 đến ngày 10/9/2023

- Thời gian xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn:

Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 20/9/2023

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến trước ngày 28/9/2023

- Khai giảng (dự kiến): 2/10/2023.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Hotlines: 0339866406 - 0904509769

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

                                                               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 (đã ký) 

TS. Phạm Lan Dung

Cùng chuyên mục