Thông báo Tuyển sinh Khóa 16 - Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

14:55 14/04/2023

 

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 16

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington (New Zealand)

  1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam;

+ Có chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển (Đạt IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc TOEFL iBT 46 trở lên) hoặc các chứng chỉ tương đương khác.

  1. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm. Chương trình đào tạo do Đại học Victoria Wellington chịu trách ,. nhiệm cung cấp gồm 18 môn học (tổng số 360 tín chỉ) đối với mỗi chuyên ngành, chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (1,5 năm): Sinh viên học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Học viện Ngoại giao. Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp học giai đoạn 2 tại Đại học Victoria Wellington.

- Giai đoạn 2 (1,5 năm): Sinh viên tiếp tục học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Đại học Victoria Wellington.

  1. Ngành đào tạo: Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông

Sinh viên có thể lựa chọn học chuyên ngành hoặc song ngành (Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa học chính trị và Truyền thông) sau khi chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellington và đăng ký môn học theo mã ngành mà mình lựa chọn.

  1. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.
  2. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Học viện Ngoại giao vững vàng về chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với các cố vấn học tập của Đại học Victoria Wellington.
  3. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington.
  4. Văn bằng: Do Đại học Victoria Wellington cấp, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian tại Đại học Victoria Wellington và được công nhận toàn cầu.
  5. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: khoảng 160.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand): khoảng 685.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Victoria Wellington thông báo vào thời điểm nhập học).

  1. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL iBT tương đương.

- Hoàn thành các môn học theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao.

- Xét duyệt visa sinh viên do Sở di trú New Zealand quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

  1. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 2: Từ ngày 20/8/2023 đến ngày 10/9/2023

- Thời gian xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn:

Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 20/9/2023

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến trước ngày 28/9/2023

- Khai giảng (dự kiến): 2/10/2023.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Hotlines: 0904509769 – 0339866406

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

                                                               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 (đã ký) 

TS. Phạm Lan Dung

 

Cùng chuyên mục