THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NHÂN THẺ DỰ THI KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

00:00 20/09/2021

Để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ngày 18/7/2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2021 trân trọng thông báo báo địa điểm và thời gian nhận thẻ dự thi như sau:

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết, Tầng 4, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng Thời gian: gồm 03 ca, cụ thể như sau: Ca 01 (Từ 08h30 – 09h00 ngày 23/7/2021): - Các thí sinh có số thứ tự từ 01-17 trong Danh sách đủ điều kiện dự thi Ca 02 (Từ 09h00 – 09h30 ngày 23/7/2021):

- Các thí sinh có số thứ tự từ 18-37 trong Danh sách đủ điều kiện dự thi Ca 03 (Từ 09h30 – 10h00 ngày 23/7/2021):

- Các thí sinh có số thứ tự từ 38-57 trong Danh sách đủ điều kiện dự thi.

Lưu ý: Thí sinh đến nhận thẻ dự thi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (5K) như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào phòng nhận thẻ.

Cùng chuyên mục