Tọa đàm: “Những thách thức về an ninh và chính trị ở Biển Đông đối với phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Việt Nam”.

10:00 29/09/2021

Ngày 12/03/2021, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Những thách thức về an ninh và chính trị ở Biển Đông đối với phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Việt Nam và giải pháp ứng phó”.

Các đại biểu thảo luận về các thách thức an ninh và chính trị ở Biển Đông đối với phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Việt Nam

Tọa đàm có sự tham gia của hơn 30 chuyên gia uy tín thuộc các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng; có nhiều kinh nghiệm và đóng góp sâu rộng trong vấn đề Biển Đông. Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về tầm quan trọng của vấn đề an ninh và chính trị ở Biển Đông đối với phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng của Việt Nam, dự báo những kịch bản về tình hình an ninh - chính trị ở Biển Đông và đánh giá những thách thức, cơ hội đối với phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh, quốc phòng của Việt Nam trong 5 -10 năm tới.

Rất nhiều các quan điểm, giải pháp đã được các đại biểu, diễn giả đề ra nhằm phát triển kinh tế, tăng cường khả năng an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền trên Biển của Việt Nam. Đây là những đánh giá có giá trị, phục vụ hữu ích cho công tác đối ngoại nói riêng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam nói chung.

Với hai phiên trao đổi sôi nổi, thực chất và cởi mở, Tọa đàm là diễn đàn có ý nghĩa thiết thực đóng góp vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Cùng chuyên mục