Toạ đàm về Chính sách Thương mại của Chính quyền Trump với GS. Stephane Paquin (Canada)

09:15 09/07/2018

Ngày 3/7/2018, Viện Biển Đông phối hợp với Viện Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm hẹp với GS. Stephane Paquin về chính sách thương mại của chính quyền Trump và quá trình tái đàm phán NAFTA.

       GS. Stephane Paquin hiện nay là Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Toàn cầu hoá và Hội nhập tại Đại học Montreal, là chuyên gia hàng đầu về chính sách công và kinh tế chính trị quốc tế của Canada. Ông đã viết và hiệu đính 28 cuốn sách và là tác giả của hàng trăm bài báo khoá học về kinh tế chính trị học so sánh, toàn cầu hoá, cải cách quản trị và chính sách thương mại quốc tế.

      Tại buổi Toạ đàm, GS. Paquin trình bày bức tranh toàn cảnh về quan hệ thương mại giữa Canada và Mỹ, những thành tố chính trong chính sách thương mại cấp tiến của Chính quyền Trudeau, và những vấn đề vương mắc trong quá trình tái đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

      Theo GS. Paquin, chính sách thương mại của Chính quyền Trump có nhiều điểm mâu thuẫn, đầy tính thực dụng. sức ép thương mại của của Mỹ với cả đồng minh và đối thủ không đơn thuần là “chiến thuật đàm phán” của Trump, mà phản ánh những thay đổi có tính cấu trúc, dài hạn có tính chiến lược trong chính quyền Mỹ.

      Theo GS. Paquin, hiện tại tái đàm phán NAFTA[1] đã hoàn thành 9 vòng, và một nửa hiệp định đã được đàm phán, nhưng tồn tại nhiều rào cản và nhân tố có thể làm phức tạp tình hình, cụ thể là khả năng mất quyền đàm phán nhanh (fast track), bầu cử ở Mexico và bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11/2018.

     Về nội dung thực chất, đàm phán đang lâm vào bế tắc bởi phía Mỹ cực “rắn”, đặt ra các điều kiện hầu như khó có thể chấp nhận trên một số vấn đề trọng yếu với Canada và Mexico, gồm có: điều khoản về trọng tài, mở cửa thị trường với hàng hoá nông nghiệp; các điều kiện về mua sắm chính phủ; mở cửa thị trường viễn thông và thương mại điện tử; quản lý tiền tệ; và cuối cùng là điều khoản “hoàng hôn” (sunset clause)[2].

     Toạ đàm có sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu, giảng viên của Học viện, đại diện của Vụ Tổng hợp kinh tế và Vụ kinh tế đa phương.

__________________________________

[1] Các cố vấn thân cận như Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Cố vấn Thương mại Peter Navaro đều coi tái đàm phán NAFTA là ưu tiên cao nhất bởi hiệp định này “rất xấu” với nước Mỹ.

[2] Quy định hiệp định sẽ được đàm phán lại sau 4 năm, nếu không sẽ tự động hết hiệu lực.

Hải Đỗ

Cùng chuyên mục