Vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:00 01/07/2023

Trong thời đại hội nhập ngày nay, công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, Đoàn Thanh niên, đội dự bị tin cậy, cánh tay phải đắc lực của Đảng, chính là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp thanh niên rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Trong thời gian gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được chú trọng hơn bao giờ hết, các chiến dịch trong cộng đồng thanh niên cũng được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực và mạnh mẽ. Tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động như: Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các lớp học cảm tình Đảng, các chương trình thông tin, thời sự,... Các phong trào Đoàn - Hội như “Phong trào thanh niên tình nguyện”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã được tổ chức nhằm tạo sức lan tỏa đồng thời, góp phần bồi đắp lý tưởng và lòng tự hào dân tộc cho đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2023, tổ chức Đoàn đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực để đổi mới nội dung, phương thức định hướng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho đoàn viên mới kết nạp học tập các bài lý luận chính trị với nội dung được thiết kế gọn, đi thẳng vào những vấn đề cơ bản, với hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tính tích cực, chủ động của đoàn viên trong việc tự nghiên cứu, học tập.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, bảo vệ tư tưởng của Đảng cũng được tích cực thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Những bài viết tuyên truyền, những chiến dịch được tổ chức nhằm đem đến thông tin chính xác, kịp thời cho đoàn viên, thanh niên. Các bài viết, các văn bản chỉ đạo được phổ biến trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn Thanh niên và luôn nhận được sự hưởng ứng và tương tác tích cực từ các đoàn viên, thanh niên nói riêng cũng như toàn thể người dân nói chung. Tổ chức Đoàn các cấp luôn tích cực vận hành các trang cộng đồng trên mạng xã hội. Tiêu biểu là việc triển khai ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đã phát huy được vai trò của các phương tiện truyền thông, phát thanh, công chúng trong việc xây dựng các bản tin, bài viết tuyên truyền, nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên tới đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với nhiều thông tin tích cực đã được đăng tải; xây dựng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị. Qua đó, Đoàn Thanh niên không những nâng cao nhận thức mà còn định hướng, cho đoàn viên, thanh niên xung kích, trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể thấy, vai trò chính yếu của Đoàn Thanh niên là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, thanh niên, từ đó đem đến nhiều thông tin cũng như thực hiện công tác tư tưởng cho thế hệ trẻ đang phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mặc dù đã có một số kết quả tốt nhưng trong thời gian tới Đoàn Thanh niên cần không ngừng tăng cường và đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai lệch, các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Cùng chuyên mục