Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng

            Chánh Văn phòng: ThS. Đỗ Đức Thành

            Điện thoại: 024.38355316; 024.38344540 – Ext: 1202

            Phó Chánh Văn phòng: ThS. Nguyễn Tiên Phong

            Điện thoại: 024.62761204 – Ext: 1204

1. Phòng Hành chính tổng hợp

            Địa chỉ liên hệ: P.203, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

            Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 1111, 4203

2. Phòng Hợp tác Quốc tế

            Địa chỉ liên hệ: P.201, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

            Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 1201

            Lãnh đạo phòng

            Phó Trưởng Phòng: ThS. Hoàng Thị Phương Mai

            Điện thoại: 024.38344637

3. Phòng Tổ chức Cán bộ

            Địa chỉ liên hệ: P.203, nhà B, Học viện Ngoại giao

            Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 3208

            Lãnh đạo phòng

            Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Thái Học

            Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 3208

4. Phòng Quản trị tài vụ

            Địa chỉ liên hệ: P.213; P.217, nhà B, Học viện Ngoại giao

            Điện thoại: 024.38343551 –  Ext: 3213

            Lãnh đạo phòng

            Trưởng Phòng: ThS. Đỗ Tư Hiền

            Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 3217

            Phó Trưởng Phòng:  Phạm Việt Hùng

            Điện thoại: 024.38343551 –  Ext: 3213

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC