• Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao
<>

Tin tức nổi bật

Các hoạt động của Đoàn Những người Uy tín (EPG) Việt Nam - Hàn Quốc

Các hoạt động của Đoàn Những người Uy tín (EPG) Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng ngày 30/9/2022 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) và Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức Cuộc họp thứ ba Nhóm Những người Uy tín (EPG) Việt Nam - Hàn Quốc. Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn. Cuộc họp là cơ chế trao đổi không chính thức giữa các cựu Đại sứ, các chuyên gia đầu ngành hai nước nhằm xây dựng Báo cáo về phương hướng phát triển quan hệ Việt – Hàn trong 30 năm tới.