Ban Đào tạo

00:00 15/11/2022

Ban Đào tạo chính thức được thành lập theo Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. 

Ban Đào tạo có chức năng “tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo; tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo; quản lý sinh viên; thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo; tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng, khảo thí và các quy trình kiểm định” theo Quyết định số 2008/QĐ-BNG ngày 15/7/2019

Các Thầy Cô trong Ban Đào tạo
Các Thầy Cô trong Ban Đào tạo

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Ban Đào tạo gắn liền với sự hình thành và phát triển của Học viện Ngoại giao (khởi đầu là Trường Ngoại giao). Tiền thân của Ban Đào tạo có tên gọi là Phòng Giáo vụ trong giai đoạn từ 1961 đến 1975, chịu trách nhiệm quản lý công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình giảng dạy, hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên từ khi nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong hoàn cảnh chiến tranh, quy mô của trường cần nhỏ gọn nên thậm chí có giai đoạn các cán bộ của Phòng Giáo vụ còn tham gia giảng dạy một số bộ môn và báo cáo về các vấn đề thời sự quốc tế cho một số cơ sở đào tạo khác. Từ năm 1975 trở đi, hòa chung vào sự nghiệp tái thiết đất nước, quy mô nhỏ gọn của Trường Ngoại giao trước đây bắt đầu thay đổi theo hướng phát triển mở rộng, cùng theo đó, cơ cấu tổ chức, tên gọi Phòng Giáo vụ thưở sơ khai cũng trải qua nhiều lần thay đổi, các chức năng nhiệm vụ ngày càng được phân tách rõ ràng hơn. Đến năm 2019, Ban Đào tạo được thành lập, bao gồm các phòng chức năng quản lý đào tạo đại học và sau đại học, thực hiện công tác chính trị và quản lý sinh viên, liên kết đào tạo với nước ngoài, khảo thí và đảm bảo chất lượng (hoạt động theo cơ chế đặc biệt, báo cáo và nhận chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc).

Những đóng góp nổi bật của Ban Đào tạo

Hội thảo rà soát các chương trình đào tạo do Ban Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức
Hội thảo rà soát các chương trình đào tạo do Ban Đào tạo phối hợp
với các Khoa chuyên môn tổ chức

Nhìn xuyên suốt chiều dài phát triển của Học viện Ngoại giao, những thay đổi về tên gọi của Ban Đào tạo không chỉ là những thay đổi cơ học mà gắn liền với những công lao đóng góp của rất nhiều thế hệ cán bộ từ buổi đầu gây dựng đến nay, bồi dưỡng, đào tạo nên những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, những lớp trí thức trẻ phục vụ cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Với chức năng tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, Ban Đào tạo luôn là đơn vị đi đầu trong việc tìm ra những hướng đi mới, đồng thời cũng là chất xúc tác, gắn kết giữa các khoa ngành, giữa công tác đào tạo và nghiên cứu của Học viện. Là đơn vị vừa quản lý vừa hỗ trợ các chương trình đào tạo, các hoạt động giảng dạy của các khoa chuyên ngành, các chương trình bổ trợ kỹ năng, thực tập, hướng nghiệp cho sinh viên, các cán bộ của Ban Đào tạo được tuyển lựa kỹ càng và bồi dưỡng để trở thành những chuyên viên vững vàng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến và phục vụ tận tâm vì sự nghiệp trồng người và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước. 

Từ chỗ là một trường đào tạo chuyên sâu, phục vụ cho ngành ngoại giao với con số sinh viên những năm nhiều nhất cũng chỉ vài trăm người, Học viện Ngoại giao ngày nay tiếp nhận hơn hai ngàn sinh viên mỗi năm cho 8 ngành đào tạo, phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội, giữ vững truyền thống và danh tiếng xuất sắc của mình. Trong tiến trình phát triển của Học viện Ngoại giao, đặc biệt là những năm gần đây vượt qua khó khăn của giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi sang cơ sở giáo dục tự chủ, những đóng góp và nỗ lực của Ban Đào tạo có tính chất cột trụ, làm xương sống cho các khoa, ngành đào tạo vươn lên, vững chắc.

Đội ngũ lãnh đạo của Ban Đào tạo hiện nay:

Phó Giám đốc Học viện kiêm Trưởng Ban Đào tạo: TS. Nguyễn Thị Thìn 

Tập sự Phó Trưởng Ban Đào tạo: TS. Vũ Tuấn Anh 

Trưởng Phòng Đào tạo đại học: Bà Hoàng Mai Hương 

Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học: TS. Đỗ Thị Thanh Bình 

Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên: Ông Nguyễn Tuấn Hiệp 

Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng: Bà Phạm Thị Thanh Huyền 

Phụ trách Hợp tác quốc tế trong đào tạo: Ông Hoàng Văn Hanh 

Phụ trách Thực tập – Hướng nghiệp: Bà Phan Thanh Thủy 

Phụ trách Kiểm định quốc tế: Bà Vũ Thanh Huyền 

Phụ trách Các chương trình liên kết: Bà Nguyễn Minh Thu 

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Ban Đào tạo:

    - Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài