Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 (Sách chuyên khảo).

16:38 11/09/2021

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh về cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc trong thời đại 4.0, những tác động và ảnh hưởng của nó đến tình hình thế giới cũng như sự điều chỉnh cụ thể về chính sách, chiến lược công nghệ của Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia lớn. Bên cạnh việc đi sâu phân tích, đánh giá tình hình và triển vọng cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung, nhóm tác giả còn đưa ra những dự báo về xu hướng cạnh tranh, từ đó gợi mở hàm ý chính sách cho việc phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam để lĩnh vực này thực sự là quốc sách hàng đầu cho phát triển nền kinh tế theo hướng hiện đại, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến vấn đề cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc trong thời đại 4.0.

Nội dung cuốn sách tập trung vào ba Chương như sau: Chương I đánh giá về vai trò của công nghệ đối với Mỹ, Trung Quốc và quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc; tổng hợp tình hình cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua. Chương II tập trung đánh giá về các tác động của cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trogn lĩnh vực công nghệ tới khu vực và thế giới trên các khía cạnh an ninh, phát triển và ảnh hưởng; cũng như tác động tới chính sách hợp tác quốc tế về công nghệ của các nước. Chương III đưa ra dự báo về các xu hướng lớn và một số kịch bản liên quan tới triển vọng cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc; đánh giá và kiến nghị một số chính sách từ góc độ đối ngoại của Việt Nam để góp phần tranh thủ các cơ hội và hạn chế các thách thức từ xu hướng cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay.

TS. Nguyễn Việt Lâm công tác tại Phái đoàn Việt Nam tại New York

TS. Lê Trung Kiên là Tập sự Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược

Xuân Linh (gt)

Cùng chuyên mục