Chương trình "Hành trình phát triển bản thân cùng Đại sứ"

20:00 05/10/2021

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ giá trị, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp; gia tăng cơ hội thành công trong tương lai, Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình "Hành trình phát triển bản thân cùng Đại sứ" cho sinh viên Khóa 46 và Khóa 47 hệ Chất lượng cao

Đây là cơ hội để sinh viên được học tập trực tiếp những kiến thức, kinh nghiệm giá trị từ các Đại sứ; được chỉ dẫn về các kỹ năng sống, làm việc và xây dựng lộ trình cũng như kế hoạch hành động để phát triển bản thân, sự nghiệp một cách toàn diện.

* Thông tin cụ thể:

  1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên K46 và K47 hệ Chất lượng cao thuộc tất cả các ngành

- Có thành tích học tập tốt, có mong muốn phát triển giá trị bản thân và thành công trong sự nghiệp

- Cam kết hoàn thành các kế hoạch, lộ trình dưới sự cố vấn của Đại sứ.

1. Hình thức và thời lượng chương trình:

- Mỗi Đại sứ cố vấn cho 03 - 05 sinh viên.

- Thời gian: Trong thời gian 01 năm, tương đương với 02 học kỳ.

2. Trách nhiệm của sinh viên:

- Trong 01 năm tham gia chương trình, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển dưới sự cố vấn của Đại sứ

- Sinh viên viết nhật ký "Hành trình phát triển bản thân cùng Đại sứ"

- Sinh viên viết báo cáo về chương trình, có ý kiến nhận xét của Đại sứ.

Link đăng ký tham gia chương trình: https://bitly.com.vn/ljp48j 

Thông tin các Đại sứ: https://bitly.com.vn/pcn4zs 

Thu Uyên - ĐTN Học viện Ngoại giao

Cùng chuyên mục