Chương trình Tuần sinh hoạt công dân dành cho khóa 49 năm học 2022-2023

19:31 30/09/2022

Chương trình Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022-2023 diễn ra như sau

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho K49

Chương trình Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022-2023 diễn ra như sau

  • Thời gian: từ ngày 03 - 07/10/2022
  • Địa điểm: Hội trường A, Hội trường B, phòng Hội thảo Geneva, phòng D205
  • Thành phần: toàn bộ khóa 49
  • Lịch học chi tiết, danh sách phân lớp và danh sách các chuyên đề:  https://bit.ly/3fvUhmb

Kết thúc chương trình, sinh viên làm bài thu hoạch kết thúc chương trình. 

Về việc mở tài khoản tại ngân hàng BIDV: 

Do hiện nay Học viện vẫn áp dụng việc đóng học phí thông qua hệ thống của ngân hàng BIDV (không nhận tiền mặt hay chuyển khoản) cũng như việc chi trả các khoản học bổng, các khoản khác (nếu có) sẽ thuận tiện hơn nếu sinh viên cũng sử dụng tài khoản của ngân hàng BIDV. 

 

Cùng chuyên mục